Изисквани от закона означения

I. Вид компания и наименование

Настоящият интернет сайт, достъпен на адрес www.checknp.com, е създаден от дружество NET AND LAW :

NET AND LAW ООД/ НЕТ ЕНД ЛО ООД
Уставен капитал: 5000 лв.
Регистрация в България: 203080575
Регистрация във Франция: 820465987
Вътреобщностен номер по ДДС: BG203080575
Седалище: Бул. Княз Ал. Дондуков“ №49, 1000 София, България
Тел.: +33 977 218 278
Имейл: mbouzy@netandlaw.comЧлен на Френско-българската търговска и индустриална камара от 2014 г.

II. Отговорник за публикациите

Директор по публикациите е господин Марк Бузи.

III. Длъжностно лице по защита на данните

господин Стоил Петров

Tel : + 359 2 492 57 73

Email : spetrov@brokerdefense.net

IV. Хостинг

Настоящият интернет сайт е хостван от:

SUPERHOSTING.BG Ltd.
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
София 1797, България
https://en.superhosting.bg/

V. Закон за информатиката и свободите

Информациите, събрани чрез формулярите, налични в настоящия интернет сайт, се обработват съгласно изискванията на закон №78-17 от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., за информатиката, файловете и свободите, наричан Закон за информатиката и свободите. Така събраните информации са предмет на компютърна обработка, имаща за цел да отговори на искането на потребителя.

Потребителят бива уведомен, че така събраните информации нито се продават, нито се отстъпват на трети лица с изключение на адвокатите партньори на създателя на сайта с цел обработката на искането. Използвайки формулярите, достъпни в настоящия сайт, потребителят приема впоследствие, че информациите, които предоставя, могат да бъдат предадени на адвокатите, партньори на създателя на сайта, съгласно Общите условия за ползване (ОУП) на настоящия сайт.

Потребителят бива уведомен, че се ползва, съгласно закона за информатиката и свободите от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., от право на достъп и на поправка на информациите, отнасящи се до него. Потребителят бива уведомен също и че може, по законови съображения, да възрази срещу обработката на данните, отнасящи се до него. Потребителят може да упражни всички тези права, като се обърне към:

NET AND LAW
Княз Ал. Дондуков“ №49,
1000 София, България

Тъй като дружеството създател на настоящия интернет сайт е установено в България, държава-членка на Европейския съюз, настоящият сайт не може да бъде предмет на декларация пред CNIL.
За сметка на това, съгласно действащото законодателство, настоящият сайт е предмет на деклариране пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Дружество NET & LAW ООD/ НЕТ ЕНД ЛО ООД е фактически регистрирано като администратор на лични данни пред Регистъра на администраторите на лични данни и на регистрите, водени от тях, под номер 416359.

VI. Бисквитки

Навигацията в настоящия сайт може да доведе до инсталирането на бисквитки в компютъра на потребителя. Бисквитката е файл с малък размер, който не позволява идентифицирането на потребителя и който регистрира информации, свързани с навигацията от даден компютър в даден сайт.

Бисквитките, използвани в настоящия сайт, имат за цел по-добра навигация за потребителя. Това са бисквитки:

За измерване на посещаемостта

За социални мрежи, генерирани чрез бутоните за споделяне в социалните мрежи

Свързани с рекламните операции

Потребителят бива уведомен, че може във всеки момент да възрази на инсталирането на бисквитки, като конфигурира своя браузър по следния начин:

При използване на Internet Explorer: Бутон “Outil (Инструмент)” – опции Internet – натискане върху “Confidentialité (Поверителност)” и избиране на “Bloquer tous les cookies (Блокирай всички бисквитки)”.

При използване на Chrome : Меню – “ Paramètres (Параметри)” – натискане върху “Afficher les paramètres avancés (Покажи подробните параметри)” – в раздел “Confidentialité (Поверителност)”, натиснете “ Paramètres de contenu (Параметри на съдържанието)” и изберете “ Bloquer les cookies (Блокирайте бисквитките)”.

При използване на Firefox : бутон Firefox – бутон “Options (Възможности)” – бутон “Личен живот (Vie privée)” – задаване на параметри на “Règles de conservation (Правила на съхранение)” в “Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique (Използвайте персонализираните параметри за историята” и премахнете отметката, за да дезактивирате бисквитките.

При използване на Safari : меню – “Paramètres (Параметри)” – натиснете върху “Afficher les paramètres avancés” – в раздел “Confidentialité” натиснете върху “Paramètres de contenu” – в раздел “Cookies” изберете “Bloquer les cookies”.

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter